1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร นงก.   >  นงก. รุ่นที่ 3   >  เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ ๓  
เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ ๓
ผู้เข้าชม : 6905

สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 02-265-1834 , 02-265-1805 , 02-265-1751 , 02-265-1755, 02-265-1837

ไฟล์แนบ

นร. 0734-7827 กราบเรียน อัยการสูงสุด.pdf

วันที่ลงประกาศ : 16 มี.ค. 2564   |   13:24   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 208 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 415.60 KB

นร. 0734-7828 เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย.pdf

วันที่ลงประกาศ : 16 มี.ค. 2564   |   13:24   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 186 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 427.31 KB

นร. 0734-7829 เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.pdf

วันที่ลงประกาศ : 16 มี.ค. 2564   |   13:24   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1092 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 436.93 KB

นร. 0734-ว 67 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 16 มี.ค. 2564   |   13:24   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 420.92 KB

นร. 0734-ว 68 เรียน นายกสมาคม นายกสภา กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์.pdf

วันที่ลงประกาศ : 16 มี.ค. 2564   |   13:24   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 178 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 428.06 KB

ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3.pdf

วันที่ลงประกาศ : 16 มี.ค. 2564   |   13:24   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 185 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 138.27 KB

รายละเอียดโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3.pdf

วันที่ลงประกาศ : 16 มี.ค. 2564   |   13:24   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 286 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 714.87 KB

หนังสือรับรองและยินยอมอนุญาตของหัวหน้าหน่วยงาน.pdf

วันที่ลงประกาศ : 16 มี.ค. 2564   |   13:24   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 197 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 62.97 KB
วันที่ประกาศ : 16 มี.ค. 2564 | 13:12 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 เม.ย. 2564 | 18:03 น.