1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร นงก.   >  นงก. รุ่นที่ 1   >  รายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ ๑  
รายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ ๑
ผู้เข้าชม : 1107

หมายเหตุ    1. กรุณาติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ลงบนใบสมัคร
              2. กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมหนังสือรับรองและยินยอมอนุญาตของหัวหน้าหน่วยงาน ฯ 
ฉบับจริง มาที่สำนักงบประมาณ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์
              
3. แสดงผลได้ดีโดยใช้ google Chrome 
              4. ติดต่อสอบถามโทร. 02 265 1834 หรือ 1755 หรือ 1751

ไฟล์แนบ

หลักการและเหตุผล.pdf

วันที่ลงประกาศ : 16 ก.พ. 2564   |   09:16   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 422 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 2.20 MB

ประชาสัมพันธ์นงก.รุ่นที่1.png

วันที่ลงประกาศ : 16 ก.พ. 2564   |   09:16   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 696 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 972.20 KB

นร ๐๗๓๔-๑๔๖๘๑อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf

วันที่ลงประกาศ : 16 ก.พ. 2564   |   09:16   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 297 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 73.20 KB

นร ๐๗๓๔-ว.๑๑๑หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ รัฐวาสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอิสระ และหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งเอกชน.pdf

วันที่ลงประกาศ : 16 ก.พ. 2564   |   09:16   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 324 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 69.85 KB

คู่มือ-การพิมพ์ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม.pdf

วันที่ลงประกาศ : 16 ก.พ. 2564   |   09:16   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 343 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 691.84 KB
วันที่ประกาศ : 11 ก.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 16 ก.พ. 2564 | 09:17 น.