1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร นงก.   >  นงก. รุ่นที่ 1   >  พิธีรับประกาศนียบัตร หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ ๑  
พิธีรับประกาศนียบัตร หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ ๑
ผู้เข้าชม : 344

โดย ท่านเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา (ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) เป็นผู้มอบประกาศ แก่ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร นงก.  จำนวน 67 ราย

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ

โดยในช่วงเวลา 9.00 น. - 16.00 น. เป็นการนำเสนอรายงานกลุ่มของผู้เข้าศึกษาอบรม

ภาพโดย - ชาคริต งามวิทยศิริ (นายช่างศิลปกรรม) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ

วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 16 ก.พ. 2564 | 09:30 น.