มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  โครงสร้าง   >  ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร นโยบายการสร้างคุณธรรม ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงบประมาณ   >  ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงบประมาณ  
ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 308

ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงบประมาณ

วันที่ประกาศ : 14 พ.ค. 2563 | 00:00 น.