มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  โครงสร้าง   >  ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร นโยบายการสร้างคุณธรรม ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงบประมาณ   >  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้เข้าชม : 258
วันที่ประกาศ : 16 มิ.ย. 2563 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 17 มิ.ย. 2563 | 12:18 น.