มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

ที่อยู่สำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 2474

สำนักงบประมาณ เลขที่ 1063
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข
0838086477
0838078755
0939084838

Budget Bureau
02 265 1000

วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 2566 | 15:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 23 มี.ค. 2566 | 15:47 น.