กิจกรรม

คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร  >  กิจกรรม   >  ท่านฯ รองประหยัด พวงจำปา จากสำนักงาน ป.ป.ช. และนางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติกับสำนักงบประมาณ  
ท่านฯ รองประหยัด พวงจำปา จากสำนักงาน ป.ป.ช. และนางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติกับสำนักงบประมาณ
เริ่ม
22ก.ย. 59
00:00
สิ้นสุด
22ก.ย. 62
00:00
ผู้เข้าชม : 490

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ โดย ท่านฯ รองประหยัด พวงจำปา จากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อ ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ คุณสุชาฎา วรินทร์เวช จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้อภิปรายในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต ในการอภิปรายครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณได้รับความรู้ด้านกฎหมาย ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ ๓ และแนวทางวิธีการสร้างเครือข่ายจากวิทยากรผู้เข้าร่วมอภิปรายอย่างมาก และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จาก ศปท. ทั้ง ๓๕ หน่วยงาน ที่ได้ให้เกียรติสำนักงบประมาณในการเข้าร่วมการอภิปรายครั้งนี้

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 29 มิ.ย. 2561 | 12:34 น.