กิจกรรม

คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร  >  บทความ ประกาศเกียรติคุณ   >  ผลการพิจารณายกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๗  
ผลการพิจารณายกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๗
ผู้เข้าชม : 497

ผลการพิจารณายกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๗ผลการพิจารณายกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาคัดเลือก นางเพชรรัตน์ เสรีพันธ์พานิช ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจการคลังและนโยบายงบประมาณ ๑ สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 ก.ย. 2560 | 18:10 น.