กิจกรรม

คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนการแสดงผล

ช่องทาง การร้องเรียน ร้องทุกข์
ผู้เข้าชม : 466

๑. ตู้ ปณ. ๙ ๒. กล่องร้องเรียน ชั้น ๑ อาคาร ๕ สำนักงบประมาณ ๓. เว็บไซต์ ๔. e-mail : anticorrupt.b@bb.go.th

 

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 ก.ย. 2560 | 18:18 น.