กิจกรรม

คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร  >  กิจกรรม   >  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้เข้าชม : 604

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยทีมที่ปรึกษา  ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง  อาจารย์มุทิตา มากวิจิตร์  และคณะ

ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสำรวจการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร  

(Internal  Integrity and Transparency Assessment)  

ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ  

เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่มีรายชื่อในการสุ่มสำรวจของคณะที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมตอบแบบสำรวจอย่างพร้อมเพรียง

วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 ก.ค. 2561 | 17:16 น.