กิจกรรม

คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร  >  ข่าวสารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   >  สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานภาพยนต์โฆษณาหรือภาพยนต์สั้น เข้าร่วมประกวด  
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานภาพยนต์โฆษณาหรือภาพยนต์สั้น เข้าร่วมประกวด
ผู้เข้าชม : 352

       สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 โดยมีกติกาในการแข่งขันให้ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดส่งผลงานภาพยนต์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น                                                                       ในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป  หมดเขตรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2561 

        ทั้งนี้ ในการประกาศผลรางวัล สำนักงาน ป.ป.ช. จะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสิน พร้อมทั้งกำหนดการวันมอบรางวัลและสถานที่การจัดพิธีมอบรางวัลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 

วันที่ประกาศ : 18 เม.ย. 2561 | 00:00 น.