กิจกรรม

คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

  1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์ร้องเรียนปัญหาการทุจริตให้กับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation Complaint Center for Foreign Investors)  
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์ร้องเรียนปัญหาการทุจริตให้กับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation Complaint Center for Foreign Investors)
ผู้เข้าชม : 27

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์ร้องเรียนปัญหาการทุจริตให้กับนักลงทุนต่างชาติ  "The Anti-Corruption Operation Complaint Center for Foreign Investors" by Office of Public Sector Anti-Corruption Commission Center (PACC)  ในรูปของแผ่นพับ  ดังแนบมาพร้อมนี้

วันที่ประกาศ : 29 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 29 มิ.ย. 2561 | 12:26 น.