มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  จริยธรรม/จรรยาบรรณ   >  จริยธรรมข้าราชการสำนักงบประมาณ   >  จริยธรรมข้าราชการสำนักงบประมาณ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
จริยธรรมข้าราชการสำนักงบประมาณ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ผู้เข้าชม : 722

จริยธรรมข้าราชการสำนักงบประมาณ  ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ที่มา :  1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

            2. คู่มือปฏิบัติงานการคุ้มครองจริยธรรม   โดย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  สำนักงบประมาณ

วันที่ประกาศ : 14 ก.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 14 ก.ย. 2561 | 17:12 น.