1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  ประกาศผลการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตของสำนักงบประมาณ  
ประกาศผลการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตของสำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 345

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของสำนักงบประมาณได้ดำเนินการโครงการประกวด คำขวัญต่อต้านการทุจริต โดยเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณทุกสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม ให้ส่งคำขวัญต่อต้านการทุจริตเข้าประกวด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และปิดรับคำขวัญในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับมอบเกียรติบัตรและผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวดจะได้รับของที่ระลึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินคำขวัญต่อต้าน การทุจริตของสำนักงบประมาณได้พิจารณาตัดสินแล้ว ผู้ที่ชนะการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศที่ได้กำหนดให้เป็นคำขวัญของสำนักงบประมาณ ได้แก่ คำขวัญ “คิดดี ทำดี ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นหัวใจของสำนักงบประมาณ” ของนายรณฤทธิ์ ศรีอาจ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 คำขวัญ “สุจริตโปร่งใสคือหัวใจของสำนักงบประมาณ ของ นางสัจจพร เทียมเมือง นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 คำขวัญ “กลไกรัฐ ซื่อสัตย์สุจริต เปี่ยมจิตคุณธรรม” ของ นางสาวสกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.