เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  แผน/ผล การปฏิบัติงาน   >  ตัวชี้วัด ITA   >  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันฯ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการประเมินฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันฯ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการประเมินฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้เข้าชม : 553

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 2561 | 00:00 น.