1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นายบุญชู  ประสพกิจถาวร)  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวก  
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นายบุญชู  ประสพกิจถาวร)  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวก
ผู้เข้าชม : 277

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นายบุญชู  ประสพกิจถาวร)  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

CR. รูปจากสำนักงาน ป.ป.ช.

 

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2561 | 00:00 น.