เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  แผน/ผล การปฏิบัติงาน   >  ตัวชี้วัด ITA   >  10 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณร่วมกันตอบแบบสำรวจ Internal ITA ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ โดยพร้อมเพรียงกัน  
10 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณร่วมกันตอบแบบสำรวจ Internal ITA ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ โดยพร้อมเพรียงกัน
ผู้เข้าชม : 425

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ (นางสาวรัขนี  เครือรัตน์) ในฐานหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ต้อนรับคณะที่ปรึกษาโครงการฯ  ITA  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่มีชื่อจากการสุ่มสำรวจ  เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ Internal ITA  เมื่อวันที่ 9  เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ โดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ประกาศ : 09 เม.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 24 ก.ค. 2561 | 14:44 น.