เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  แผน/ผล การปฏิบัติงาน   >  ตัวชี้วัด ITA   >  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดส่งแบบสำรวจ Evidence based ITA  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเอกสารประกอบให้ที่ปรึกษาโครงการ ITA   
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดส่งแบบสำรวจ Evidence based ITA  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเอกสารประกอบให้ที่ปรึกษาโครงการ ITA
ผู้เข้าชม : 464

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  ดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจ Evidence based ITA  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเอกสารประกอบให้ที่ปรึกษาโครงการ ITA   

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 24 ก.ค. 2561 | 16:33 น.