บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การแนะนำให้รู้จักกัน (Introduction) SHOPPING ไปซื้อของ
การทักทายหลังจากที่ถูกแนะนำให้รู้จักกันแล้ว MEALS มื้ออาหาร
INTRODUCTION การแนะนำให้รู้จักกัน TALKING ABOUT EVERYTHING พูดคุยเกี่ยวกับทุกเรื่อง
การแนะนำให้รู้จักกันในงาน TELEPHONE โทรศัพท์
การแนะนำให้รู้จักกับผู้สูงอายุ ในตลาดสด
การทักทายปราศรัย ร้านขายของชำ
GAME / SPORT เกมส์ / กีฬา การต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยม
AT THE PARK (ที่สวนสาธารณะ) ไปเยี่ยมคนไข้
AT HOME ที่บ้าน การเยี่ยมเยียน (Visting)
SUGGESTIONS ข้อเสนอแนะ ชวนไปชมการแข่งขันฟุตบอล
INVITATION การเชื้อเชิญ ชวนไปดูมวยไทย
VISITING การเยี่ยมเยียน การเชิญชวนนัดหมาย (Invitation-Appointment)
NEWSPAPER หนังสือพิมพ์ เชิญไปเที่ยวบ้าน
GOING TO THE MOVIES ไปดูภาพยนตร์ ชวนไปดูภาพยนตร
TRAVELLING การเดินทาง POST OFFICE ที่ทำการไปรษณีย์
การพูดทางโทรศัพท์  TAKING A REST พักผ่อน
TIME , DAY AND DATE เวลา วัน และวันที่ RADIO วิทยุ
TELEVISION โทรทัศน์  

************************************


ใช้เผยแพร่เพื่อการส่งเสริมทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงบประมาณ
บรรณานุกรม ชาญชัย อาจินสมาจาร. สนทนาภาษาอังกฤษ 20 สถานการณ์, กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2543