1. หน้าหลัก   >  ผลการดำเนินงาน   >  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ผู้เข้าชม : 239

 

  • การประชุมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
  • จัดบรรยายธรรมะ เรื่อง ปฏิบัติใจ ปรับสมดุลอารมณ์ โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรวิหาร พฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ
  • จัดบรรยายธรรมะ โดยพระมหาสมปอง
  • จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ คลองโคน จังหวัดสมุทรสาคร
  • จัดอบรมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 ก.ย. 2560 | 23:10 น.