1. หน้าหลัก   >  ผลการดำเนินงาน   >  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้เข้าชม : 293
  • การประชุมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
  • การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงบประมาณ
  • การแจกเอกสารประมวลจริยธรรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณทุกท่าน
  • การจัดบรรยายธรรมะ
  • การจัดดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  • การจัดอบรมปฏิบัติธรรมที่เขาพระครู จังหวัดชลบุรี
วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.