รายละเอียด  
    (11 ส.ค. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
    อยากทราบราคากลางของวัสดุก่อสร้างประจำเขตภาคเหนือซึ่งปกติหาดูได้อยากมาก พาณิชย์จังหวัดบางรายการก็ไม่มีอยากทราบว่าจะหาดูได้จากที่ไหนได้บ้าง
   คำตอบ
รายละเอียดในเรื่องนี้น่าจะเรียกดู / สอบถาม ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงกาณิชย์ ที่ http://www.price.moc.go.th/