รายละเอียด  
    (14 พ.ย. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคากลางวัสดุสำนักงาน
    อยากทราบราคากลางวัสดุสำนักงานช่วยส่งกลับมาทางอีเมล์ให้ด้วยขอบคุณค่ะ
   คำตอบ
ราคากลางวัสดุ เป็นภารกิจในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ควรติดต่อสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางโดยตรง ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามไปที่ โทร. 0 2271 0686-91 ต่อ 4752 เว็บไซต์ http://www.cgd.go.th