รายละเอียด  
    (8 ธ.ค. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์
    อยากได้คู่มือการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ที่Updateล่าสุดไม่ทราบว่าทางสำนักงบประมาณมีให้หรือเปล่าแล้วทางไม่มีจะหาได้จากที่ไหน
   คำตอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ เป็นภารกิจในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2271 0686-91 ต่อ 4752 เว็บไซต์ http://www.cgd.go.th