รายละเอียด  
    (3 เม.ย. 2550) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น
    ต้องการทราบราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น (loadราคาแล้วไม่ได้ค่ะ)
   คำตอบ
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น ราคามาตรฐานเครื่องละ 7,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องวัดความดันชนิดใช้ปรอท แบบตั้งพื้น
2. ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใสที่มีคุณสมบัติปรอทไม่เกาะติด
3. สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 0 - 300 มิลลิเมตรปรอท
4. ขีดแสดงค่าความดันโลหิตไม่สามารถลบเลือนได้
ทั้นี้ สามารถเรียกดูจาก หัวข้อ "ราคามาตรฐาน" หัวข้อย่อย "มาตรฐานครุภัณฑ์" โดยเข้าไปเรียกดูที่ ครุภัณฑ์การแพทย์