รายละเอียด  
    (24 เม.ย. 2550) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    MOU
    การทำ MOU แตกต่างจากการทำสัญญาจ้างอย่างไร กรณีไหนสามารถจะทำ MOU ได้
   คำตอบ
MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding หมายถึง บันทึกความร่วมมือ เป็นบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นว่า 2 องค์กรได้เจรจาเงื่อนไขกันก่อน และเห็นชอบร่วมกันแล้ว จึงเซ็น MOU ไว้ แล้วค่อยเซ็นสัญญาตัวจริงกันอีกที ตัวอย่างเช่น การแก้ไขปัญหาหนี้ภาคเกษตร เป็นการบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นว่า 2 องค์กรได้เจรจาเงื่อนไขกันก่อน และเห็นชอบร่วมกันแล้ว จึงเซ็น MOU ไว้ แล้วค่อยเซ็นสัญญาตัวจริงกันอีกที
อย่างไรก็ตามเพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ เห็นควรสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ กรมบัญชีกลาง ที่สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ โทร. 0 2271 0686-91 ต่อ 4752 หรือที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th