รายละเอียด  
    (27 ก.ค. 2550) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    ผมอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีล่าสุดน่ะครับ...ขอความกรุณาด้วยนะครับ..
   คำตอบ
ราคา หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์สามารถเรียกดูได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวง ICT ที่ http://www.mict.go.th หัวข้อ เกณฑ์ราคาพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร