รายละเอียด  
    (2 ส.ค. 2550) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณของไทย
    อยากทราบขั้นตอนการจัดทำงบประมาณของไทยค่ะ เนื่องจากต้องทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ แต่หาข้อมูลไม่ได้เลย
   คำตอบ
ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณประจำปี สามารถเรียกดูได้จากหัวข้อ "การจัดทำงบประมาณ" หัวข้อย่อย "ปฏิทินงบประมาณ" และอาจจะดูรายละเอียดประกอบได้ ที่หัวข้อย่อย "การจัดทำงบประมาณประจำปี" โดยเข้าไปดูรายละเอียดเรื่อง "การเตรียมการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551"