รายละเอียด  
    (5 ก.พ. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ขอทราบหมายเลขครุภัณฑ์ เนื่องจากสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุบอกว่าเป็นหน้าที่ของสำนักงบประมาณ
    ตามที่ผม ได้เคยสอบถามเรื่องขอหมายเลขครุภัณฑ์มาทางสำนักงบประมาณและได้คำตอบให้ไปสอบถามต่อยัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ โทร. .0 2271 0686-91 ต่อ 4752 เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th
ทาง สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ ได้ตอบกลับมาว่า "การกำหนดเลขครุภัณฑ์สำนักพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมิได้เป็นหน่วยงานที่ออกหมายเลขครุภัณฑ์ ต้องไปถามสำนักงบประมาณ หรือสำนักบัญชีที่มีการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์" ด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน ขอความกรุณาช่วยหาคำตอบให้ด้วยครับ
   คำตอบ
การกำหนดรหัสครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณเป็นการกำหนดขึ้นเพื่อใช้งานภายในสำนักงบประมาณ การกำหนดรหัสครุภัณฑ์สำหรับนำไปลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์นั้นโดยปกติกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้กำหนด ดังนั้นสำนักบัญชีตามที่สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ ได้แนะนำนั้น น่าจะเป็น สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่ติดต่อได้คือ โทร. 0 2270 0399 โทรสาร. 0 2271 2920
ทั้งนี้ ได้ส่งคำถามของคุณไปที่ "กระดานข่าว" ของกรมบัญชีกลางด้วยแล้ว สามารถติดตามคำตอบได้ที่ "กระดานข่าว" บนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หรือที่ http://www.cgd.go.th/webboard_cat.asp?cat=7&pageNo=1