รายละเอียด  
    (11 ก.พ. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    อยากทราบราคากลางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ค่ะ
    ทางอบต.ต้องการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์เพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในเขต อบต.ไม่ทราบว่าจะดูราคากลางได้ที่ไหนคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
   คำตอบ
สามาถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.bb.go.th
>> ราคามาตรฐาน >> ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ > > บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2550 (EXCEL) ในหมวด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง