รายละเอียด  
    (12 ก.พ. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    งานขุดลอกต้องใช้ Factor F
    งานขุดลอกห้วยต้องใช้ Factor F งานอะไรครับเข้าดูแล้วไม่เห็นมีงานชลประทานเลยครับ ช่วยตอบด้วยครับขอบคุณมาก
   คำตอบ
หลักเกณฑ์การคิดค่า Factor F ขอให้หารือไปที่กรมบัญชีกลาง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการตอบข้อหารือเกี่ยวกับ Factor F ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 2710686 -91 ต่อ 4752 หรือ 02 2739673