รายละเอียด  
    (10 มิ.ย. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬานักเรียน
    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬานักเรียน จะใช้ระเบียบใดครับ ระเบียบล่าสุดคือระเบียบอันไหนครับ และหาได้จากที่ไหนครับ ช่วยตอบด้วยครับ ต้องการใช้ด่วน ครับ
   คำตอบ
เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นภารกิจในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่เบอร์ 022710686-91 หรือที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th