รายละเอียด  
    (5 ส.ค. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคามาตรฐาน ขุดสระน้ำ
    กระผมอยากทราบว่าราคามาตรฐาน ของงานจ้างขุดสระน้ำว่ามีการคำนวณราคากลางอย่างไร ราคาต่อตารางเมตร หรือว่าหน่วยนับเป็นลูกบาศ์เมตรละกี่บาท ซึ่งลักษณะของสระน้ำเป็นทรงกลม ลึก 2 เมตร
   คำตอบ
สามารถเรียกดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ ที่หัวข้อ

ราคามาตรฐาน --> อัตราราคางานต่อหน่วย --> บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย (เมษายน 2551)