รายละเอียด  
    (17 ก.ย. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์
    ขอความกรุณาด้วยครับอยากจะได้ข้อมูลการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ และการแยกประเภทวัสดุ ที่เป็นข้อมูลล่าสุดขอความกรุณาด้วยครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
   คำตอบ
การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ เป็นภารกิจของ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เห็นควรให้หารือไปยัง สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ ที่โทร. 0 2273 9024 ต่อ 4751,4752, 4753, 5424 , 4732