รายละเอียด  
    (22 ก.ย. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 1231
    ตามที่ได้สอบถามเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 ก.ย.51 และได้รับคำตอบว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กลุ่มมาตรฐานและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ โทร.02271 0801,0 2273 9024 ต่อ4552-3 ,4751 นั้น
ได้สอบถามไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว ได้รับคำตอบว่า ในข้อ 1231 สำนักงบประมาณจะต้องเป็นผู้กำหนด ไม่ใช่กรมบัญชีกลาง จึงอยากทราบจะต้องไปดูไหน หรือมีรายการอะไรบ้าง ขอบคุณ
   คำตอบ
รายการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์เท่าที่ทราบมีอยู่ประมาณ 14 รายการและกำหนดไว้นานแล้ว สามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่ สำนักกฎหมายและระเบียบ สำนักงบประมาณที่ โทร. 0 2273 9027-8 ต่อ คุณพัลลภ 3176, คุณภิรญา 3717, คุณเอกสิทธิ์ 3725