รายละเอียด  
    (22 ต.ค. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การกำหนดเลขรหัสครุภัณฑ์
    1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา NOTE BOOK มีเลขรหัสครุภัณฑ์อย่างไร
2.หากต้องการหนังสือคู่มือการกำหนดรหัสครุภัณฑ์ หาได้จากที่ไหน
ขอบคุณคับ
   คำตอบ
การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ เป็นภารกิจของ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เห็นควรให้หารือไปยัง สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ ที่โทร. 0 2273 9024 ต่อ 4751,4752, 4753, 5424 , 4732