รายละเอียด  
    (21 พ.ย. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน
    ตอนนี้กำลังจัดทำรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐา น และครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐาน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เพื่อส่งสำนักงบประมาณ ช่วยขยายความคำว่า ครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐาน และ ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐาน ด้วยนะคะเพราะคิดว่าอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันคะ ขอบคุณมากคะ
   คำตอบ
ได้เคยมีคำถามถึงความหมายของ "ราคามาตรฐานครุภัณฑ์" และ "ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์"
ให้ท่านดูคำตอบได้ที่คำถามข้อที่ 558 เรื่อง "ราคามาตราฐานครุภัณฑ์"

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมท่านสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ที่โทร. 0 2273 9273 ต่อ 3517