รายละเอียด  
    (6 ม.ค. 2552) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ค่า K สะพานไม้
    งานก่อสร้างสะพานไม้ข้ามลำห้วยใช้ค่าK สูตรใดครับ
   คำตอบ
ท่านได้ถามมาแล้วครั้งหนึ่งในข้อ 006 ซึ่งได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถามและอยู่ในระหว่างการดำเนินการค่ะ