รายละเอียด  
    (11 ก.พ. 2553) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    เงินตกเบิกวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
    ไม่ทราบว่าเงินตกเบิกวิทยะฐานะครู ชำนาญการพิเศษ จะได้รับตกเบิกเมื่อไร เพราะผมรอมาเกือบ 2 ปีแล้ว ได้คำสังอนุมัติเมื่อ 31 มี.ค. 2551
   คำตอบ
จากคำถามเรื่อง "เงินตกเบิกวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ" เห็นควรสอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่เว็บไซต์ http://www.cgd.go.th หรือโทร. 0 2273 9024, 0 2273 9613-14