รายละเอียด  
    (22 ก.พ. 2554) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การเพิ่มรายละเอียด ในการสอบราคาของอบต.
    อบต.สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร40แผ่นต่อนาที กรมบัญชีกำหนดรายละเอียดไว้ 2 ข้อแต่หน่วยงานกำหนดไว้ 29 ข้อระบุไว้รายละเอียดเพื่อจะซื้อ Ricoh MP4001 ผมจึงทำหนังสือไปขอให้เปลี่ยนแปลงทางอบต.ลดเหลือ 17 ข้อแต่ยังติดอีกข้อที่ผมไม่สามารถยื่นซองได้คือ ต้องมีฮาร์ดดิส 80GB. ผมตรวจสอบแล้วเครื่องถ่ายเอกสารมีประมาณ 8 ยี่ห้อมี 4 ยี่ห้อที่สามารถเข้าสอบราคาได้และอีก 4 ยี่ห้อเข้าไม่ได้ ดูแล้วสมเหตุสมผล แต่ว่าไม่ยังไม่บริสุทธิ์และยุติธรรม มันเข้าข่ายการกีดกันทางการค้าหรือเปล่า แต่หากเราทำอะไรมากไปก็จะเกิดอันตรายแก่ตัวเอง ผมควรทำอย่างไรดีครับ
   คำตอบ
การจัดซื้อจัดจ้างเห็นควรสอบถามไปยัง กรมบัญกลาง กระทรวงการคลัง หรือที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th