รายละเอียด  
    (28 ก.พ. 2555) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    วิทยฐานะครู
    ดิฉันอยากเรียนถามว่าดิฉันได้รับอนุมัติให้ได้รับวิทยฐานะชำนาญ การพิเศษตั้งแต่มี.ค 53 แต่พึ่งอนุมัติเมื่อ 18 ต.ค.54 จะได้เงินตกเบิกเมื่อไหร่คะและจะได้เงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเ ป็นปรกติเมื่อไหร่คะ
   คำตอบ
จากข้อหารือ เห็นควรให้สอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่กระดานข่าว http://www.cgd.go.th/wps/portal/Webborad หรือโทร. 0-2127-7000