รายละเอียด  
    (30 เม.ย. 2555) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ขอทราบข้อมูลวัสดุหน่อยค่ะ
    ราคาเข็มพืดเหล็ก
   คำตอบ
สำนักงบประมาณกำหนดเฉพาะบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับข้อมูลราคาวัสดุสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดไว้