วีดีโอประกอบการบรรยาย+PART
24 - 25 กันยายน 2552 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อิน