1. หน้าหลัก   >  ข่าว   >  สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้เข้าชม : 291

สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 ก.ย. 2560 | 20:47 น.