วิทยากรของสำนักงบประมาณ ปี 2559 - 2560

ผลงานทางวิชาการ นงก.

ผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลของสำนักงบประมาณ

เอกสารประกอบการบรรยาย

วิทยากรสำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสารและกิจกรรม  >  กิจกรรม   >  สัมมนาชี้แจงเครื่องมือ PART  
สัมมนาชี้แจงเครื่องมือ PART
ผู้เข้าชม : 438

สัมมนาชี้แจงเครื่องมือ PART

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.