วิทยากรของสำนักงบประมาณ ปี 2559 - 2560

ผลงานทางวิชาการ นงก.

ผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลของสำนักงบประมาณ

เอกสารประกอบการบรรยาย

วิทยากรสำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  Share & Learn   >  นางสาวมาลัย ศศินวนิช นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ สำนักงบประมาณ  
นางสาวมาลัย ศศินวนิช นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ สำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 74
วันที่ประกาศ : 10 ต.ค. 2561 | 00:00 น.