วิทยากรของสำนักงบประมาณ ปี 2559 - 2560

ผลงานทางวิชาการ นงก.

ผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลของสำนักงบประมาณ

เอกสารประกอบการบรรยาย

วิทยากรสำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  Share & Learn   >  ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Gender Budgeting ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐอินเดีย  
ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Gender Budgeting ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐอินเดีย
ผู้เข้าชม : 75
วันที่ประกาศ : 10 ต.ค. 2561 | 00:00 น.