สำนักงบประมาณ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเช่าบูชาพระพุทธรูปประจำสำนักงบประมาณ
ซึ่งสำนักงบประมาณได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานถวายนามว่า
“พระพุทธวชิโรภาสศาสดา”

พร้อมโดยเสด็จเป็นประธานในการประกอบพิธีเททอง หล่อพระ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
และจะได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษก
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 16.59 น.
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ไพทีหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำสำนักงบประมาณ
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวินิจฉัยให้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะเชียงแสน
ตามพุทธศิลป์อย่างพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ประทานถวายนาม

พระพุทธรูปว่า “พระพุทธวชิโรภาสศาสดา”

พระพุทธรูปบูชา ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ พระพุทธรูปบูชา ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ
พระพุทธรูปบูชา ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ
จำนวนจัดสร้าง 199 องค์ บูชาองค์ละ 19,999 บาท
พระพุทธรูปบูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ พระพุทธรูปบูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ
พระพุทธรูปบูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ
จำนวนจัดสร้าง 299 องค์ บูชาองค์ละ 9,999 บาท

พระกิ่ง ลอยองค์ ขนาดสูง 1 นิ้ว เนื้อทองคำ
(น้ำหนัก 25.5 กรัม โดยประมาณ)
จำนวนจัดสร้าง 99 องค์
บูชาองค์ละ 59,999 บาท

ปิดการสั่งจอง
เนื่องจากยอดจองครบตามจำนวนแล้ว


พระกิ่ง ลอยองค์ ขนาดสูง 1 นิ้ว
เนื้อทองแดงขัดเงา
จำนวนจัดสร้าง 9,999 องค์

บูชาองค์ละ 259 บาท


พระเหรียญ เนื้อทองคำ
(น้ำหนัก 25.5 กรัม โดยประมาณ)
จำนวนจัดสร้าง 99 เหรียญ

บูชาเหรียญละ 59,999 บาท


พระเหรียญ เนื้อทองแดงขัดเงา
จำนวนจัดสร้าง 9,999 เหรียญ

บูชาเหรียญละ 199 บาท


โดยสามารถแจ้งความประสงค์สั่งจองและส่งหลักฐานการโอนเงินและใบสั่งจองมาที่โทรสาร 02-618-5215 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป​
พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง
ชื่อบัญชี “สร้างพระพุทธรูปประจำสำนักงบประมาณ ครบรอบ 59 ปี
(รับ-จ่าย)”
บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 068-0-18293-4
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมชำระเงินและรับพระได้ที่่
คุณณิชาภัทร จิ๋วกร่าง โทร. 02-265-1092 , 092-265-2893
คุณนภาพร บุญสร้าง โทร. 02-265-1093 , 092-265-2905
คุณสิตางศุ์ แสงสุรีย์วัชชรา โทร. 02-265-1089 , 089-682-6530
คุณสุกัญญา พูลพังงา โทร. 02-265-1144 , 090-734-6790

สำหรับท่านที่ได้สั่งจอง “พระพุทธวชิโรภาศศาสดา” ไว้แล้ว สามารถติดต่อขอรับพระพุทธรูป พระกิ่งลอยองค์ และเหรียญ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ส่วนบริหารการเงินและบัญชี สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ