แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานงบประมาณจังหวัด (รายการ)

งบประมาณจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน จังหวัดพะเยา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชัยนาท จังหวัดน่าน จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดลำปาง จังหวัดตรัง จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา ปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยภูมิ หนองบัวลำภู หนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดและต่างประเทศ ( ค้นหาโดยพิมพ์ชื่อที่ต้องการค้น ลงในช่อง search)
จังหวัด / ต่างประเทศ กลุ่ม เขตพื้นที่
ส่วนกลาง ส่วนกลาง  
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 15
จังหวัดลำพูน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 15
จังหวัดลำปาง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 15
จังหวัดแพร่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เขตพื้นที่ 16
จังหวัดน่าน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เขตพื้นที่ 16
จังหวัดพะเยา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เขตพื้นที่ 16
จังหวัดเชียงราย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เขตพื้นที่ 16
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 15
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 18
จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 18
จังหวัดตาก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 17
จังหวัดสุโขทัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 17
จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 17
จังหวัดพิจิตร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 18
จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 17
จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 17
จังหวัดอุทัยธานี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 18
จังหวัดชัยนาท กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เขตพื้นที่ 2
จังหวัดนนทบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เขตพื้นที่ 1
จังหวัดปทุมธานี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เขตพื้นที่ 1
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เขตพื้นที่ 1
จังหวัดอ่างทอง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เขตพื้นที่ 2
จังหวัดลพบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เขตพื้นที่ 2
จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เขตพื้นที่ 2
จังหวัดสระบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เขตพื้นที่ 1
จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เขตพื้นที่ 3
จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เขตพื้นที่ 3
จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เขตพื้นที่ 3
จังหวัดนครนายก กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เขตพื้นที่ 3
จังหวัดสระแก้ว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เขตพื้นที่ 3
จังหวัดราชบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 4
จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 4
จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 4
จังหวัดนครปฐม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 4
จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 5
จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 5
จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 5
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 5
จังหวัดระยอง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เขตพื้นที่ 9
จังหวัดจันทบุรี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เขตพื้นที่ 9
จังหวัดตราด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เขตพื้นที่ 9
จังหวัดชลบุรี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เขตพื้นที่ 9
จังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 10
จังหวัดขอนแก่น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เขตพื้นที่ 12
จังหวัดอุดรธานี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 10
จังหวัดเลย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 10
จังหวัดหนองคาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 10
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เขตพื้นที่ 12
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เขตพื้นที่ 12
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เขตพื้นที่ 12
จังหวัดสกลนคร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เขตพื้นที่ 11
จังหวัดนครพนม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เขตพื้นที่ 11
จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เขตพื้นที่ 11
จังหวัดบึงกาฬ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 10
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 13
จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 13
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 13
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 14
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 14
จังหวัดยโสธร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 14
จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 13
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 14
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เขตพื้นที่ 6
จังหวัดกระบี่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เขตพื้นที่ 7
จังหวัดพังงา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เขตพื้นที่ 7
จังหวัดภูเก็ต กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เขตพื้นที่ 7
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เขตพื้นที่ 6
จังหวัดระนอง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เขตพื้นที่ 7
จังหวัดชุมพร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เขตพื้นที่ 6
จังหวัดตรัง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เขตพื้นที่ 7
จังหวัดพัทลุง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เขตพื้นที่ 6
จังหวัดสงขลา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เขตพื้นที่ 8
จังหวัดสตูล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เขตพื้นที่ 8
จังหวัดปัตตานี กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เขตพื้นที่ 8
จังหวัดยะลา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เขตพื้นที่ 8
จังหวัดนราธิวาส กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เขตพื้นที่ 8
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ต่างประเทศ  
เครือรัฐออสเตรเลีย ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐออสเตรีย ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ต่างประเทศ  
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ต่างประเทศ  
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ต่างประเทศ  
เนการาบรูไนดารุสซาลาม ต่างประเทศ  
ราชอาณาจักรกัมพูชา ต่างประเทศ  
แคนาดา ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐชิลี ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐเช็ก ต่างประเทศ  
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ต่างประเทศ  
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐฮังการี ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐอินเดีย ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ต่างประเทศ  
รัฐอิสราเอล ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐอิตาลี ต่างประเทศ  
ญี่ปุ่น ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐเคนยา ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐเกาหลี ต่างประเทศ  
รัฐคูเวต ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่างประเทศ  
มาเลเซีย ต่างประเทศ  
สหรัฐเม็กซิโก ต่างประเทศ  
ราชอาณาจักรโมร็อกโก ต่างประเทศ  
สหภาพพม่า ต่างประเทศ  
ราชอาณาจักรเนปาล ต่างประเทศ  
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ต่างประเทศ  
รัฐสุลต่านโอมาน ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐโปแลนด์ ต่างประเทศ  
โรมาเนีย ต่างประเทศ  
สหพันธรัฐรัสเซีย ต่างประเทศ  
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐเซเนกัล ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ต่างประเทศ  
ราชอาณาจักรสเปน ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ต่างประเทศ  
ราชอาณาจักรสวีเดน ต่างประเทศ  
สมาพันธรัฐสวิส ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐตุรกี ต่างประเทศ  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่างประเทศ  
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ต่างประเทศ  
สหรัฐอเมริกา ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ต่างประเทศ  
ฮ่องกง ต่างประเทศ  
ไต้หวัน ต่างประเทศ  
กรีซ ต่างประเทศ  
รัฐบาห์เรน ต่างประเทศ  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ตะวันออก ต่างประเทศ  
รัฐกาตาร์ ต่างประเทศ  
ไนจีเรีย ต่างประเทศ  
มาดากัสการ์ ต่างประเทศ  
ฟินแลนด์ ต่างประเทศ  
เปรู ต่างประเทศ  
จอร์แดน ต่างประเทศ  
คาซัคสถาน ต่างประเทศ  
ไม่จำแนกประเทศ ต่างประเทศ  
มาดาร์ดัสกา ต่างประเทศ  
สถิติเยี่ยมชม
ชิลี