ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เรื่อง การจัดทำต้นฉบับเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 (เล่มคาดน้ำเงิน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เรื่อง การจัดทำต้นฉบับเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 (เล่มคาดน้ำเงิน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้เข้าชม : 2182
หมวดหมู่ กองประเมินผล 1
เลขที่หนังสือ นร 0729.1/ว 82
ลงวันที่ 24 เมษายน 2561
รายละเอียด

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ และส่งข้อมูลที่ตรวจสอบปรับปรุงแล้วให้สำนักงบประมาณ ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลมาที่ evaluation@bb.go.th

ไฟล์แนบ

นร 0729.1/ว 82 เรื่อง การจัดทำต้นฉบับเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ (เล่มคาดน้ำเงิน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf

วันที่ลงประกาศ : 26 เม.ย. 2561   |   14:42   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 470 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 411.68 KB

รวมกระทรวง.zip

วันที่ลงประกาศ : 26 เม.ย. 2561   |   14:42   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 315 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 456.67 KB

รายกรม-ส่วนราชการไม่สังกัดนายกรัฐมนตรี.zip

วันที่ลงประกาศ : 26 เม.ย. 2561   |   14:42   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 200.65 KB

รายกรม-สำนักนายกรัฐมนตรี.zip

วันที่ลงประกาศ : 26 เม.ย. 2561   |   14:42   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 534.82 KB

รายกรม-หน่วยงานของรัฐสภา.zip

วันที่ลงประกาศ : 26 เม.ย. 2561   |   14:42   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 61.48 KB

รายกรม-หน่วยงานของศาล.zip

วันที่ลงประกาศ : 26 เม.ย. 2561   |   14:42   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 59.05 KB

รายกรม-หน่วยงานอิสระของรัฐ.zip

วันที่ลงประกาศ : 26 เม.ย. 2561   |   14:42   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 158.75 KB
วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 2561 | 00:00 น.
0 Shares